De enige zekerheid die wij allen hebben, is dat wij niet het eeuwige leven hebben en vroeg of laat krijgen wij dan ook allemaal met successierecht te maken. Door tijdig een plan te maken kunnen wij u helpen deze problematiek het hoofd te bieden.